På grund av aktiefondernas dåliga avkastning under de första två åren efter införandet av premiepensionssystemet, är det inte särskilt förvånande att många av de aktiva väljarna år 2003 valde bort aktiefonderna. Denna trend bland aktiva väljare överskuggades dock av den stora massans passivitet. Ett skifte från ett aktivt val till en passiv inställning innebar i…