På grund av aktiefondernas dåliga avkastning under de första två åren efter införandet av premiepensionssystemet, är det inte särskilt förvånande att många av de aktiva väljarna år 2003 valde bort aktiefonderna. Denna trend bland aktiva väljare överskuggades dock av den stora massans passivitet. Ett skifte från ett aktivt val till en passiv inställning innebar i praktiken att dessa pensionssparare placerade i globala aktiefonder, genom att kapitalet förflyttades till det förvalda, statliga förvaltningalternativet AP7 Såfa.

En mindre andel av de aktiva väljarna har valt en hög koncentration av högriskfonder som vid uppgång på börsen ger en hög avkastning. Detta trots den höga risk som placeringar av denna typ generellt sett innebär. En av dessa högriskfonder som ursprungligen var väldigt populär var teknikfonden Robur Aktiefond Contura. Denna fond gav en avkastning på 534,2 procent över fem års tid enligt Pensionsmyndighetens fondkatalog från år 2000. 2001 förlorade fonden dock 32 procent av sitt värde. 2004 var de två mest valda fonderna Rysslandsfonder, vilka gav väldigt hög avkastning.

En potentiell risk med PPM-systemet är att den enskilde pensionsspararen försöker byta fonder alltför ofta i ett försök att “fånga den fallande kniven”, det vill säga tajma marknadens uppgångar och nedgångar. En annan risk är de pensionssparare som får panik på grund av kortsiktiga värdeförändringar på marknaden. Färre än 6 procent av alla pensionssparare i PPM-systemet är aktiva, medan en liten andel gör många fondbyten.

Advisors PPM-förvaltning långsiktig men aktiv

Advisors strategi för PPM-förvaltning går ut på att ha en långsiktig sparhorisont men samtidigt hålla dörren öppen för att vidta åtgärder på kort sikt. Bolagets förvaltare har möjligheten att göra detta tack vare sin unika strategi, där en del av kundernas PPM-kapital placeras i den egna fonden Advisor Världen, medan resterande del placeras i fyra andra fonder från Pensionsmyndighetens fondtorg.

På så sätt maximerar Advisor möjligheterna för en hög avkastning på sina kunders PPM-konton, och kan vid större förändringar på marknaderna snabbt agera. För att överlåta din PPM-förvaltning till Advisor behöver du bara besöka bolagets webbplats och via ett formulär anmäla dig till deras premiepensionsförvaltning. Därefter sköter Advisor din PPM-förvaltning och du kan luta dig tillbaka!