Blue Hotel - Konferens Stockholm

Har du tänkt att arrangera en konferens i Stockholm? Som du säkert känner till är säljkonferenser alltför ofta inget annat än ett kostsamt avbrott från den dagliga verksamheten eller ett nöje för säljavdelningen där inga mätbara resultat uppnås. När du hyr in en gästtalare eller konferensvärd till din säljkonferens eller kickoff, kommer du få mer valuta för pengarna.

Tyvärr går många företag miste om denna möjlighet att maximera avkastningen på den investering som det faktiskt innebär att sätta ihop ett sammansvetsat lag av säljare. Vore det inte bra om de drivna personer som arbetar på försäljningsavdelningen har roligt medan de arbetar, samtidigt som du får en bra avkastning på den tid som har ägnats åt att bygga en framgångsrik försäljningsavdelning? Med hjälp av våra tips kan du ge företagets säljare en konferens i Stockholm som de sent ska glömma!

Arrangera årlig konferens i Stockholm

När du arrangerar en konferens i Stockholm har du möjligheten att sätta tonen för den musik företaget kommer spela under året. Det är ett viktigt men väldigt svårt jobb för dig som ledare att göra just detta. Genom att sätta de rätta målen för företagets försäljning och andra mätpunkter, och följa upp dessa under verksamhetsåret, kan du säkerställa att säljavdelningen samspelar som en samspelt orkester.

Det är lätt hänt att man förväntar sig att de mer erfarna medarbetarna ska ta tag i taktpinnen, men medarbetare på alla nivåer av organisationen behöver jobba tillsammans för att inte orkestern ska spela falskt. Ett bra sätt att harmonisera försäljningsavdelningen är att avsätta ett par dagar varje år och ägna dessa åt att svetsas samman under en konferens i Stockholm.

När alla säljare vet vad som förväntas av dem individuellt och på avdelningsnivå, får de enklare att dra åt samma håll. Genom att motivera medarbetarna på försäljningsavdelningen under företagets årliga konferens i Stockholm kan säljavdelningen få det vind i segel som tar försäljningsbudgeten hela vägen i hamn. Förutom att planera och budgetera inför konferensen bör allt ditt fokus ägnas åt målsättning och uppföljning. Dessa bägge ingredienser är helt avgörande för att hålla ert tåg av säljare på spåret!