Fördelar med fonder

Det finns många fördelar med att investera i fonder jämfört med att placera i aktier eller andra värdepapper. Genom att investera i en fond investerar du i en färdig portfölj som innehåller till exempel aktier och/eller obligationer. Vilka är då fördelarna med att investera i fonder? Här tittar vi närmare på några av dessa.

Låg kostnad

En av de allra största fördelarna med att investera i fonder är den låga kostnaden jämfört med att investera direkt på de olika marknaderna. Ofta krävs ett stort kapital för att investera i aktier, inte minst för att du ska kunna skapa en diversifierad portfölj. Därför är inte alltid aktier det bästa alternativet för småsparare och unga sparare som just påbörjat sin resa mot hög avkastning.

Fonder å andra sidan är ofta ett ganska billigt investeringsalternativ. Tack vare att många sparare samlar sitt kapital i en och samma fond, blir kostnaden för courtage lägre för den enskilde spararen. Man kan ofta börja spara så lite som en femhundring i en fond och på sikt uppnå en god värdeutveckling på kapitalet. Därför lämpar sig fondsparande också bra för månatligt sparande, där en viss del av lönen avsätts för sparande i fonder.

Diversifiering

Som vi redan har varit inne på så är diversifiering en annan stor fördel med sparande i fonder. Att lägga alla sina ägg i en och samma korg är sällan en bra idé, och genom att spara i fonder kan man sprida riskerna genom att en fond innehåller flera olika aktier eller andra värdepapper. Fondsparande är därför en utmärkt investeringsmöjlighet för sparare som har ett begränsat kapital att investera.

Ett enkelt sätt att ytterligare diversifiera din fondportfölj är att investera i flera olika fonder. En globalfond som Advisor Världen är ett bra alternativ för dig som vill investera i en fond som placerar i värdepapper på flera olika marknader. Fonden har dessutom en hävstång som gör att den kan öka sin exponering mot marknaden, och på så vis potentiellt åstadkomma en ännu högre avkastning på ditt kapital. Med sina tre egna fonder kan fondförvaltaren Advisor tillhandahålla en helhetslösning för fondsparande.

Likviditet

Som sparare har du vid fondsparande den fördelen att du snabbt kan sälja fonden och ta ut dina pengar. Värdet på varje fondandel beräknas utifrån fondens NAV-kurs. Hade du istället investerat i aktier, hade du behövt sälja dessa till en kurs där det finns en efterfrågan på de aktuella aktierna.