Alla företagare förstår hur viktigt det är att skydda sin arbetsplats. Även om du inte får något stulet är det en viktig plats i ditt liv. Om man får inbrott på sitt kontor är det svårt att känna ro där igen. Det finns av den anledningen många fördelar med att skaffa företagslarm. Företagslarm skyddar dina saker men också platsen där du jobbar. Allt fler svenskar inser betydelsen av att ha företagslarm. Gör som många också och beställ ett till din arbetsplats!

Företagslarm och verkningsgraden

Ett företagslarm är inte en garanti för inbrott men skyddar ändå bättre än att inte ha ett. Företagslarm är avskräckande och kan hindra många inbrott man inte ens visste kunde förekomma. Även om tjuvarna tar sig in kan företagslarm hjälpa. De har nästan alltid kamera och tjuvarna kommer fångas på denna. På det sättet kan även genomförda inbrott korrigeras i efterhand. Genom att hitta tjuvarna kan man få tillbaka det som eventuellt blev stulet. Om du har företagslarm och får inbrott är det större chans att du får mer tillbaka på försäkringen. Företagslarm fyller alltså flera funktioner. Även om det inte är en garanti så är det väldigt effektivt på många sätt.

Företagslarm och alternativ

Det finns många olika typer av företagslarm. Du kan välja att själv vara den som äger och övervakar larmet. Om det är så kommer larmet sättas upp och kopplas till mobil och dator. Du kan då när som helst se på kontoret. Om ett larm utlöses kan du ringa 112 och hindra inbrottet. Det andra alternativet är att välja ett larmföretag med väktartjänst. Företaget har då anställda som kontrollerar ditt kontor via kamerorna. Detta är generellt lite dyrare. Det kan vara värt det om du inte känner att du vill ha ansvaret att kontrollera själv.

Rekommendationer kring val av företagslarm

När du väljer företagslarm finns det ett antal saker du bör tänka på. Ta exempelvis kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om det finns något typ av samarbete. Ibland kan försäkringsbolagen erbjuda en deal för ett företagslarm. Se också till så att företagslarmet är lätthanterligt. Det viktigaste är dock alla rutiner kring larmet. Oavsett om man har företagslarm eller inte måste man komma ihåg att skydda kontoret på andra sätt. Stäng och lås fönster och dörrar. Glöm inte att larma när du lämnar kontoret. Om man inte följer säkerhetsrutinerna kan ett företagslarm vara helt för inget!