Det är ingen hemlighet att vårdpersonal länge har sett Norge som en plats att åka för professionell utveckling. Dels är det erfarenheten av att arbeta i ett nytt land som lockar, dels är det lön som sjuksköterskor dras till. Svenska sjuksköterskor är också mycket uppskattade – norska arbetsgivare värdesätter svenskarnas arbetsmoral och kompetens. De flesta sjuksköterskorna är anställda via bemanningsföretag, antingen sådana med fokus på svensk-norska relationer eller sådana som har verksamhet i både Sverige och Norge.

Högre lön för sjuksköterskor

När det gäller hur man kan tjäna mer i lön som sjuksköterska i Norge finns det naturligtvis vissa aspekter att ta hänsyn till. Nedanstående lista ger en överblick av några faktorer:

  • Erfarenhet. Ju mer erfarenhet en sjuksköterska har, desto mer kan denne givetvis kräva i lön. Det är dock inte ovanligt att legitimerade sjuksköterskor med runt ett års erfarenhet får välbetalda jobb i Norge
  • Placering. För de som arbetar i mer otillgängliga delar av landet är lönen högre. Det är till exempel inte ovanligt att en sjuksköterska tjänar runt 50 000 kronor efter skatt för en månads arbete i Nordnorge. I de södra delarna av landet är lönen lägre, men det är mindre
  • Flexibilitet. Den som är beredd att vara flexibel med uppdragslängd och placering har större sannolikhet att få högre betalt.

Vidare är det värt att notera att en standardarbetsvecka i Norge är 35 timmar, att det vanligen är högre OB-tillägg än i Sverige, samt att skatten är lägre. På så sätt trycks lönen ofta upp ytterligare.

Bemanningsföretagets roll

Bemanningsföretaget spelar en betydande roll för enkelheten att hitta jobb i Norge. Dessa har stora kontaktnät inom vårdbranschen och det är därför enkelt att göra intresseanmälan för olika typer av jobb på olika platser. De har alltid möjlighet att ge information om arbetsplatsen i fråga och kan också oftast hjälpa till med allt från boende till resor. Många upplever att det känns särskilt tryggt att arbeta via bemanningsföretag eftersom konsultsjuksköterskan blir tilldelad en personlig kontaktperson som bistår med hjälp närhelst det krävs – från det att uppdrag söks, under uppdragets gång samt efter att uppdraget avslutats.