Att tänka på i en företagsflytt

I en företagsflytt är det en mängd frågor att ta ställning till. Många av dessa frågor är inte del av den dagliga verksamheten och därför lätta att glömma bort i en flytt. Vi har därför satt ihop en lista för dig som är redo att genomföra själva flytten, med eller utan flytthjälp.

Planeringsfasen för företagsflytten

Informera telekom- och IT-leverantörer om flytten så att kommunikationen för företagets medarbetare ligger nere minsta möjliga tid. Se över alla leasing- och serviceavtal som hör till fastighetsskötseln och informera dem om flytten. Glöm inte tidningar och försäkringar och så vidare. Gör dessutom en inventering av vad som finns, gärna i form av en fotobesiktning. Upprätta en inventarielista med föremål och antal. Glöm inte förråd och arkiv. Hur ska ni till exempel göra med kök, pentryn, växter och mattor? Boka eventuell flytthjälp till företagsflytten. Ju tidigare ni vet vilken dag ni ska flytta, desto lättare är det för en flyttfirma att hjälpa er att göra flytten smidig och kostnadseffektiv. Försök om möjligt ha den nya och den gamla lokalen omlott en tid. Det gör avvecklingen av den gamla lokalen mycket enklare och företagsflytten billigare.

Förbered företagsflytten

Ta fram inventarielistan. Bestäm vad som ska flyttas

med och vad som ska gå till försäljning, donation eller i värsta fall till tippen. Gör en arkivplan. Vad ska rensas, vad ska flyttas med företaget eller magasineras/arkiveras någon annanstans? Ordna med besiktningar av den gamla och den nya lokalen med dem som ska genomföra flytten.

Förbered övriga detaljer till företagsflytten, bland annat: När packas kartonger och av vem gör det? Vem flyttar kopiatorer och skrivare? Hur ska den nya lokalen vara möblerad? Ta även reda på om den nya hyresvärden har några krav eller synpunkter på hur inflyttningen av företaget ska gå till. Och glöm inte att kolla upp tillgång till trappor och hissar. Ordna också ett särskilt möte med IT för hur flytt av server och IT-miljö ska gå till och kolla upp försäkringar under företagsflytten flytten. Beställ nya trycksaker med uppdaterad adress. Tänk på företagspresentationer, visitkort, kuvert och brevpapper och glöm inte webbplatser.

Under företagsflytten är det effektiv att lägga ut flyttspecifika arbetsuppgifter på berörda medarbetare som ska hjälpa till i flytten. Hur kartonger ska märkas upp, hur man packar och hur tavlor och möbler ska emballeras. Om du har en flyttfirma till hjälp, kan de förse medarbetarna med råd om hur de ska packa sina personliga tillhörigheter i kartonger.