Hur hittar man lokala assistansbolag? Bolag som sedan kan jämföras gällande arbetssätt innan avtal skrivs med ett av bolagen för kommande assistans.

Portaler mot personlig assistans

Det finns ett par webbportaler som enbart är inriktade på att förmedla information kring personlig assistans. Här finns lagar, regler och nyheter inom området. Dessutom finns listor där man kan välja att se enbart assistansbolag från en specifik stad eller ett lite större område. Du kan bland annat se en lista på alla assistansbolag i Trollhättan eller bredda sökningen och se alla i västra Götaland. Dessa portaler erbjuder inte assistans utan kan användas för att hitta grundläggande information. Däremot är det många assistansbolag som väljer att annonsera här eftersom de vet att deras kundgrupp kommer att söka information på dessa portaler.

Fråga din handläggare

För att kunna få assistans behöver först en behovsprövning ske. Det är vanligt att en utredare från kommunen träffar dig och går igenom de behov som finns. Därefter gör de en sammanfattning av behoven och ger assistans utifrån detta. Denna handläggare kan även ge en lista på de assistansbolag som finns tillgängliga inom din kommun. För att fortsätta med exemplet ovan så kan du i detta fall få lista på aktörer i Trollhättan men inte över hela västra Götaland då det innefattar flera kommuner. Då får du istället vända dig till vardera kommun.

Få hjälp av en assistansförmedlare

Den enklaste vägen att hitta assistansbolag är troligtvis att använda sig av den tjänst som generellt kallas för assistansförmedling. Det fungerar på följande sätt (omskrivet exempel från Assistansförmedling.se):

1, Du kontaktar förmedlaren och berättar om din situation samt hur du skulle vilja att hjälpen ska utföras.
2, Tillsammans med förmedlaren går ni igenom ditt behov och möjlighet till hjälp
3, Nu presenteras ett par bolag som enligt förmedlaren skulle kunna vara intressanta. Detta just efter behovskraven som sammanställts tidigare.
4, Du får nu träffa de bolag som kan vara av intresse och får ett personligt möte med dem.
5, Du avgör om du vill ha hjälp av någon av bolagen eller inte.

Något krav finns alltså inte att ett av de presenterade bolagen måste väljas. Det är därmed en gratis tjänst att kunna jämföra och hitta olika assistansbolag inom ett specifikt område. Kontakta en lokal förmedlare vid frågor om tjänsten.