Vad kallar man ett inbrottslarm?

Det finns en mängd olika benämningar på inbrottslarm som hemlarm, villalarm, huslarm, tjuvlarm och larm. Det är viktigt att läsa igenom hur olika inbrottslarm fungerar och att känna till vilka alternativ som finns för hitta en lösning som passar dig och din familj. Man kan hitta en hel del information om olika inbrottslarm på internet men det går även att kontakta de olika larmbolagen direkt och se vad de erbjuder. Om du hellre skickar e-post brukar det också fungera och vissa larminstallatörer erbjuder även en chat-tjänst direkt på sin hemsida.

Vad är ändamålet med inbrottslarm?

Ett inbrottslarm har flera olika syften. Ett syfte är att avskräcka inbrottstjuvar från att ens försöka att begå ett inbrott. Då är det viktigt att man har satt upp dekaler som varnar om att bostaden är larmad, annars är det inte säkert att tjuvarna inser att ni faktiskt har ett inbrottslarm. I sådana här sammanhang brukar man också nämna ordet ”trygghet”. Många familjer känner sig helt enkelt tryggare i sin bostad när man vet att det finns ett inbrottslarm installerat. Med det rådandet samhällsklimatet ska man inte underskatta vikten av att kunna känna sig trygg i sin bostad.

Inbrottslarm övervakar olika objekt

Den primära funktionen för ett inbrottslarm är att övervaka olika typer av objekt. Det kan handla om ett företag, institutioner eller en bostad. Inbrottslarm är flexibla och man kan köpa till plustjänster om det skulle behövas. Man kan till exempel koppla en kamera till inbrottslarmet eller koppla upp inbrottslarmet mot en smartphone. Då får man i realtid information om vad som försiggår i bostaden eller kontoret. Man kan också koppla en brandvarnare eller fuktdetektor till inbrottslarmet. Då får man direkt information om det skulle förekomma rök eller fuktskador i hemmet eller på företaget.

Hur ser ett inbrottslarm ut?

Olika inbrottslarm ser lite olika ut men principen för i stort sett alla inbrottslarm är densamma. Det finns en larmenhet som ibland även kallas centralapparat. Larmenheten får information från olika censorer och reagerar sedan utifrån vilken typ av information den får. Skulle någon inleda ett inbrottsförsök så kommer inbrottslarmet att påkalla uppmärksamhet hos omgivningen, bevakningsbolag eller polis. Det kan till exempel ske genom starkt ljud eller ljus. Är man uppkopplad mot en larmcentral så kommer personalen på enheten få information om vad håller på att hända. Skulle det behövas kan väktare skickas ut till objektet för en inre eller yttre kontroll.